Rodo

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, informuję, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Wojnar prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WOJ-RES, ADAM WOJNAR, 36-231 Golcowa 117. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych zalecam kontakt pod numerem telefonu 575533888 adresem e-mail: biuro@wojres.pl

Jednocześnie informuję, iż Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Informuję, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych, ale mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowy przedłużony przez okres przewidziany przez przepisy prawa.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informuję, że Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie przeze Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.